DOE MEE | MACH MIT

EUREGIO

Youth Battle

Video abspielen

2023

TBD

TBD

16 - 25 jaar | Jahre

vlag nl 900 x 600

&

flagge de 900 x 600

EUREGIO Youth Battle

vlag nl 50x50

In 2018, 2019 en 2021 waren de eerste succesvolle edities van de EUREGIO Youth Battle. En in 2023 gaan we weer verder onder naam Youth Battle! De Youth Battle biedt een plek voor ontmoeting en netwerkactiviteiten en is bedoeld als ideeënbeurs en ontwikkelplaats voor nieuwe ideeën/projecten.

Bij de ideeënwedstrijd krijgen jongeren van 16-25 jaar uit het Nederlandse en Duitse grensgebied de kans om hun eigen ideeën, wensen en visies voor een “grenzeloze” regio uit te wisselen met andere jongeren en samen concepten en oplossingen uit te werken voor grensoverschrijdende thema’s of problemen.

flagge de 50x50

Bereits 2018 und 2019 wurde der EUREGIO Youth Battle erfolgreich durchgeführt. Und 2023 geht’s weiter unter dem Namen Youth Battle! Der Youth Battle ist eine Kreativwerkstatt, in der gemeinsam neue Ideen/Projekte entwickelt werden und eine Veranstaltung, bei der du dich vernetzen kannst.

Beim Ideenwettbewerb haben Jugendliche im Alter von 16-25 Jahren aus dem deutschen und niederländischen Grenzgebiet die Chance, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Visionen für eine „grenzenlose“ Region mit anderen Jugendlichen auszutauschen und gemeinsam Konzepte und Lösungen für grenzübergreifende Themen oder Probleme zu entwickeln.

Heb je een goed idee...

over de thema’s mobiliteit, onderwijs/arbeidsmarkt, wonen of duurzaamheid en wil je hier samen met andere Nederlandse en Duitse jongeren mee aan de slag gaan?

Hast du eine gute Idee...

zu den Themenbereichen Mobilität, Bildung/Arbeitsmarkt, Wohnen oder Nachhaltigkeit und willst du diese Themen gemeinsam mit anderen deutschen und niederländischen Jugendlichen angehen?

Ga met ons in gesprek over jouw plannen…

en overtuig de Nederlands-Duitse jury die je idee onder meer beoordeelt op creativiteit, haalbaarheid en de meerwaarde voor de grensregio.

Diskutier mit uns über deine Pläne ...

und überzeug die niederländisch-deutsche Jury, die u.a. die Kreativität und Machbarkeit deiner Idee und den Mehrwert für die Grenzregion beurteilt.

En maak kans op...

de verdere uitvoering en ontwikkeling van je idee 
in de Youth Lab volgend jaar!

Und bekomme die Chance...

deine Idee im kommenden Jahr weiterzuentwickeln und im Youth Lab umzusetzen! 

Andere tijden, een nieuwe Battle |
Besondere Zeiten, besonderer Battle

vlag nl 50x50

Tijdens de Youth Battle krijg je de kans om met andere jongeren en inhoudelijke experts na te denken over ideeën rond de vier thema’s van EUREGIO Youth. Maar ook om ze verder uit te werken en je eigen ideeën in te brengen. Dus laat je stem horen!

Doe mee en meld je via het formulier hieronder aan voor de Youth Battle!

flagge de 50x50

Beim  Event hast du die Möglichkeit dich mit anderen Jugendlichen und inhaltlichen Experten über verschiedene Ideenansätze zu den vier Schwerpunktthemen von EUREGIO Youth auszutauschen. Aber auch, um diese weiterzuentwickeln und Anregungen für die Umsetzung zu geben. Also: Bringe dich ein!

Mach mit und melde dich über das Formular für den Youth Battle an!

Fotoalbum Youth Battle

vlag nl 50x50

De Youth Battle ideeënwedstrijd bestaat sinds 2018. Bekijk hieronder de foto’s van de eerste editie bij Tobit in Ahaus, de tweede editie bij het Stadion De Vijverberg in Doetinchem en de voorbereiding voor de online editie in 2021.

flagge de 50x50

Der Youth Battle Ideenwettbewerb hat 2018 seinen Ursprung gefunden. Schau dir unten die Fotos der ersten Ausgabe bei Tobit in Ahaus, die zweite Ausgabe im Stadion De Vijverberg in Doetinchem und die Vorbereitung der online Ausgabe in 2021 an.

EUREGIO Youth

vlag nl 50x50

In nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en jongeren uit de grensregio heeft de EUREGIO een uitwisselings- en ontmoetingsplatform opgezet: EUREGIO Youth! Speciaal voor jongeren, die zich actief voor de grensoverschrijdende samenwerking (willen) inzetten en zo de jonge stem in de grensregio vertegenwoordigen. EUREGIO Youth bestaat uit
drie onderdelen:

flagge de 50x50

In enger Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen und jungen Menschen aus der Grenzregion hat die EUREGIO eine Austausch- und Begegnungsplattform eingerichtet: EUREGIO Youth! Eine Plattform für junge Menschen, die sich aktiv an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligen (oder beteiligen wollen) und damit die Stimmen der jungen Generation in der Grenzregion repräsentieren. EUREGIO Youth besteht aus drei Komponenten:

Logo YB

Youth Battle

  De Youth Battle staat voor de evenementen van EUREGIO Youth. Hier worden ideeën opgehaald – wat speelt er bij de jongeren? De Youth Battle biedt een plek voor ontmoeting en netwerkactiviteiten en is bedoeld als ideeënbeurs en ontwikkelplaats voor nieuwe ideeën/projecten die binnen de Youth Lab kunnen worden uitgewerkt.

  Der Youth Battle, oder Youth Battle, steht für die Veranstaltungen von EUREGIO Youth. Hier werden Ideen gesammelt – was bewegt die Jugendlichen? Der Youth Battle ist eine Ideenwerkstatt, bei der Begegnung und Networking im Vordergrund stehen und bei der neue Projektideen gefunden werden, die im Rahmen des Youth Labs weiterentwickelt werden können.

Logo YL

Youth Lab

  In de Labs worden ideeën ontwikkeld en gecreëerd door middel van het gesprek tussen jongeren onderling in nauw contact met relevante (onderwijs-)instellingen, werkgevers, gemeentes etc. Nederlandse en Duitse jongeren krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk aan Euregionale maatschappelijke vraagstukken te werken, die hun in de grensstreek betreffen.

  In den Labs werden Ideen von jungen Menschen miteinander und in engem Kontakt mit relevanten (Bildungs-)Institutionen, Arbeitsfeld, Kommunen etc. weiterentwickelt. Niederländische und deutsche Jugendliche erhalten die Möglichkeit, gemeinsam an Euregionalen gesellschaftlichen Themen, die junge Menschen in der Grenzregion betreffen, zu arbeiten.

Logo YC

Youth Council

  De Youth Council is bedoeld om het politiek-bestuurlijke werk van de EUREGIO dichter bij jongeren te brengen. Ze krijgen de mogelijkheid om in contact te komen met EUREGIO-bestuurders, mee te draaien in vergaderingen van de EUREGIO gremia en zo de jonge stem in onze grensregio te vertegenwoordigen.

  Ziel des Youth Councils ist es, jungen Menschen die politische Arbeit der EUREGIO näher zu bringen. Sie erhalten die Möglichkeit, mit Mitarbeiter*innen der EUREGIO in Kontakt zu treten, an Sitzungen der EUREGIO-Gremien teilzunehmen und die Stimmen der jungen Generation in unserer Grenzregion zu vertreten.

Kaiser-Maximilian-Preis in Innsbruck

© Stadt Innsbruck/Die Fotografen

In 2019 werd het jongerenproject “EUREGIO Youth Battle” bekroond met een vernoeming op de short list van de prestigieuze Oostenrijkse Kaiser-Maximilian-Preis. De toenmalige projectleider Stéphanie Woldringh en de Youth Battle winnares uit 2018, Sarah Vortkamp, waren in Innsbruck aanwezig om de plechtigheid bij te wonen en het project voor te stellen.

2019 wurde das Jugendprojekt EUREGIO Youth Battle auf der Shortlist des renommierten österreichischen Kaiser-Maximilians-Preises ausgezeichnet. Die damalige Projektleiterin Stéphanie Woldringh und Jugendsiegerin in 2018,  Sarah Vortkamp, waren in Innsbruck anwesend, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen und das Projekt zu präsentieren.

De EUREGIO vindt het belangrijk om jongeren een stem te geven en hun mening te horen. Laat ons weten wat jouw ideeën zijn voor de grensregio en doe mee aan de Youth Battle!

Die EUREGIO findet es wichtig, Jugendlichen eine Stimme zu geben und ihre Meinung zu hören. Was bewegt euch in unserer Grenzregion? Mach mit beim Youth Battle!

Vragen? Wij staan voor je klaar! |
Fragen? Wir sind für dich da!

Enscheder Str. 362
48599 Gronau (D)

NL: +31 (0) 53 - 46051-51
DE: +49 (0) 2562 - 702-0

youth@euregio.eu

www.euregio.eu

Mede mogelijk gemaakt door |
Mit freundlicher Unterstützung vom: